Nissewaard Start met een Digitale Zorgroute

Met de toenemende vergrijzing en een afnemend personeelsbestand is het belangrijk manieren te vinden om zorg te leveren met de middelen die we tot onze beschikking hebben. Daarom zijn we in Nissewaard op 5 juli gestart met een ‘digitale zorgroute’. In deze route leveren we zorg via een speciale tablet van de Compaan. Maar hoe werkt zo’n digitale route? En wat vinden de medewerkers en cliënten ervan? Innovatiemanager Samantha Di Rocco, Manager Zorg Christine le Comte en EVV’er Ans Frijters vertellen ons er meer over.

Christine, wat is een Compaan?

Christine: “De Compaan is een ouderenproof tablet die gemakkelijk te bedienen is voor onze cliënten. De tablet is heel veelzijdig en kan voor meer dan beeldzorg ingezet worden. Mantelzorgers kunnen ‘m bijvoorbeeld gebruiken om informele zorg op afstand uit te voeren.

En Samantha, hoe waren jullie op het idee gekomen van de digitale route?

Samantha: Tijdens een samenwerkingsproject met Thuis in de Kern (Hoeksche Waard) hadden we al positieve ervaringen opgedaan met de Compaan. Vanuit de SET Covid-19 2.0 subsidie wilden we hiermee verder gaan, maar al snel bleek dat de collega's in de wijk het te druk hadden om de inzet van de Compaan er 'even bij te doen’. We moesten dus eerst terug naar de tekentafel en daar is het idee van het beeldzorgteam ontstaan: een digitale zorgroute, waarbij we de druk niet bij de collega's uit de bestaande wijkteams neerleggen.”

Wat zijn voorbeelden van zorgmomenten via een tablet?

Christine: “Het gaat tot nu toe om begeleidingsvragen: zorg waarbij we normaal gesproken met onze handen op de rug staan. Onze eerste cliënt bijvoorbeeld krijgt van ons hulp bij de medicatie in de vorm van een controlemoment; een casus die veel voorkwam in de teams. Maar we hebben de Compaan ook ingezet voor de begeleiding van mensen. Bijvoorbeeld bij het leren spuiten van insuline of mantelzorger te steunen in het overnemen van een zorgmoment van één van onze teams."

Samantha: “Daarnaast kan de Compaan helpen bij eenzaamheid, doordat ook kinderen die bijvoorbeeld verder weg wonen op deze manier dichterbij kunnen zijn én door de leuke activiteiten die door Compaan worden aangeboden via de Compaan, zoals de vrijdagmiddag-bingo.”

Wat vinden de medewerkers om zorg te verlenen via zo’n tablet?

Ans: “De medewerkers zijn enthousiast. Er kunnen nu meer mensen geholpen worden en de zorg en fysieke belasting kan beter worden verdeeld. Zelf moest ik natuurlijk ook wel wennen, maar ik was vanaf het begin eigenlijk al heel erg enthousiast. Het is fijn om met iemand te bellen die al op je zit te wachten. Verder is het voor mij persoonlijk een prachtige kans, omdat het fysiek niet zo lekker meer gaat. Zo kan ik toch nog de zorg bieden waar mijn hart naar uitgaat, waarbij het methodisch werken gehandhaafd blijft. Ook ontlasten we op deze manier onze collega’s: op deze beeldzorgmomentenkunnen zij weer zorg bieden aan cliënten, die de fysieke zorg nodig hebben.”

En hoe vinden de cliënten het? 

Ans: “Ook de cliënten zijn enthousiast. Vooral door het gevoel van ‘doordat ik dit op deze manier doe, kan iemand anders ook zorg ontvangen’. De mensen vonden het ook fijn dat ik de Compaan aan huis kwam afleveren. Eén cliënt staat er nu al voor open om de zorg uit te breiden naar heel de week. De Compaan geeft de klant ook de mogelijkheid om met hun eigen netwerk te communiceren.”

Wat vinden jullie van deze ontwikkeling?

Samantha​: “Veel van onze collega's willen graag zorg blijven verlenen, terwijl dit soms niet meer fysiek gaat. Maar dat betekent niet dat je niet op een andere manier van betekenis kunt zijn voor je cliënten. Zo hopen we dat deze oplossing perspectief biedt aan de collega’s die in ’t verzuim zitten. Toen Christine dit in regio Nissewaard wilde uitproberen, stond ik te trappelen om aan de slag te gaan. Nadat ik Ans leerde kennen, wist ik zeker dat het mogelijk was.”

Ans: “Op dit moment ben ik met twee teams in overleg welke cliënten nog meer in aanmerking komen voor beeldzorg. Ze gaan hier actief mee aan de gang, vooral nu het hectisch en druk is in de overbelaste teams. Ik hoop snel van hen te horen zodat ik er een planning op in kan zetten. Straks met hulp van een vaste planner zoals ik hoorde. Ook merk ik dat het ‘onbekende van zulke technologie’ al een stuk positiever wordt bekeken door collega’s. Ze zien in dat er geen werk ‘wordt afgepakt’.”

En wat is de verwachting verder?

Christine: “Ik verwacht dat we over een half jaar een ochtend- en avondroute kunnen vullen met digitale beeldzorg”.

Ans: “Ik vind dit een mooie verwachting. Met de enthousiaste medewerkers die hier mee zijn gestart, moet dit zeker lukken.” 

Michel Ko
Content marketeer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang de nieuwste blog in je e-mail.