Hoe Ziet de Toekomst van Verpleegkundige Zorg eruit?

Hoe ziet toekomstbestendige verpleging eruit? En hoe kunnen we aandacht geven aan het welzijn van verpleegkundigen? Wat moet er daarvoor allemaal veranderen qua werkwijzen, processen? En welke rol speelt onderwijs hierin? Allemaal vragen die ter sprake kwamen tijdens het European Nursing Congress (ENC), een vijf jaarlijks Europees congres waarin het vak van de verpleegkunde centraal staat. Het thema van deze editie was ‘Future Proof Nursing – Nurses as Key Drivers of Change’. Onze collega Caroline Smeets mocht tijdens het congres een online presentatie gegeven over haar onderzoek 'GezondThuis!', een onderzoek naar ziekenhuis verplaatste zorg in regio Hoeksche Waard.

Caroline, hoe was het gekomen dat je jouw onderzoek mocht presenteren?

Ik deed mijn onderzoek vanuit mijn masteropleiding Innovatie in Zorg en Welzijn. Na het indienen van mijn onderzoek, werd ik geselecteerd door de beoordelingscommissie om mijn onderzoek te presenteren. Dit heb ik gedaan door middel van een korte e-poster presentatie. Mijn onderzoek was een trajectontwerp naar ziekenhuis verplaatste zorg in de Hoeksche Waard. Dit onderzoek heb ik gedaan vanuit Careyn, omdat er behoefte was om het probleem in kaart te brengen en een passende oplossingsrichting te ontwikkelen. De presentatie was eerder opgenomen, zodat de congresdeelnemers alle e-posters bekijken en toelichting konden vragen aan de auteur.

Wat is de belangrijkste conclusie van je onderzoek?

Ziekenhuiszorg zal steeds meer in de thuissituatie gaan plaats vinden. Het is daarom van belang dat men meer gaat samenwerken om hiertoe te komen. Hier is een cultuuromslag voor nodig. Dit kan bereikt worden door in de regio een wijkgericht specialistisch team op te richten vanuit verschillende organisaties wijkverpleging, die ook weer samenwerken met ziekenhuizen en huisartsen. Cliënten kunnen hierdoor hun gezondheid dichterbij huis ervaren ondanks de behoefte aan ziekenhuis verplaatste zorg. Daarnaast laat de maatschappelijke businesscase een realistische financiële verantwoording zien met grote maatschappelijke baten.

Hoe zag het congres er verder uit?

Het was een vierdaags congres met inspirerende sprekers vanuit de hele wereld. Zoals Alison Kitson, die meer vertelde over de positieve invloed van verpleegkundig leiderschap op de kwaliteit van zorg. Maar ook Bianca Buurman die een inspiratievol betoog hield over de vraag of het ziekenhuis wel de juiste plek is voor kwetsbare ouderen. Daarnaast heb ik een onderzoekspresentatie van Kim de Groot bijgewoond over elektronisch rapporteren in de wijkverpleging. Door dit congres bij te wonen ben ik weer tot nieuwe inzichten gekomen vanuit de wetenschap, die ik weer kan door vertalen naar onze dagelijkse praktijk. Deze professionele ontwikkeling houdt het werk leuk en hiermee verbeteren we de cliëntenzorg.

Had je nog andere mooie inzichten gehoord?

Ik woonde een presentatie bij over EBP van J. Cramer & H. Smid. Daarin kwam naar voren dat het soms best wel lastig is om evidence based te werken. Maar als je hier tijd in investeert en de kleine succesjes viert, dan kan dit een hogere mate van kwaliteit van zorg leveren. En de zorgprofessionals pakken hierdoor hun leiderschap in hun vakgebied, wat het werken leuk maakt.

Hoe belangrijk is het thema 'future proof nursing' volgens jou?

Het is heel belangrijk om bezig te zijn met de toekomst van de zorg. Dit, omdat we zien dat er een schaarste is aan verzorgenden en verpleegkundigen in Nederland. Deze schaarste is niet alleen op te lossen door meer mensen op te leiden, maar juist door verzorgenden en verpleegkundige beter op te leiden op de uitdagingen waarvoor we staan. Daarnaast heb ik geleerd in de afgelopen tijd dat juist de verzorgenden en verpleegkundigen met praktische en efficiënte oplossingen komen die de zorg verbeteren. Dus ik denk dat de verzorgenden en verpleegkundigen de toekomst moeten pakken om zichtbaar te maken welke essentiële bijdrage ze leveren aan de gezondheid in Nederland.

Ben je benieuwd naar Caroline’s presentatie? Haar presentatie is in het Engels, maar je kunt haar e-poster hieronder terugkijken.

 

Michel Ko
Content marketeer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang de nieuwste blog in je e-mail.