Efficiëntere zorg en meer eigen regie met de Medido

Zelfstandig thuis blijven wonen als je op leeftijd en hulpbehoevend bent; het is goed mogelijk, mits men goed voor zichzelf kan blijven zorgen. Helaas lukt dit niet altijd. Zo komt het weleens voor dat mensen hun medicatie (op het juiste moment) vergeten in te nemen. De wijkverpleging kan dan worden ingezet om medicatie toe te dienen, maar cliënten moeten hier dan wel voor thuisblijven. Dit kost de zorg veel tijd: zo komen ze vaak zeven dagen per week, twee keer per dag langs. Gelukkig biedt de Medido medicijndispenser een oplossing.

Slim hulpmiddel voor medicatie-inname

De Medido medicijndispenser is een hulpmiddel waarmee cliënten de juiste medicatie op het juiste moment toegereikt krijgen. Is het tijd om de medicatie in te nemen, dan geeft de dispenser een signaal. Met een simpele druk op een knop rolt er een baxterzakje uit met de juiste medicatie. Is dit na 45 minuten nog steeds niet gebeurd, dan stuurt de slimme dispenser een waarschuwing naar de zorgcentrale die contact opneemt met de gebruiker of zorgorganisatie. Het zorgteam bepaalt dan of iemand langs de cliënt moet gaan. Klinkt veelbelovend, maar we wilden ook zelf onderzoeken of zo’n oplossing echt werkbaar zou zijn.

Voordelen voor zorg en cliënt

In de periode januari-juli zijn we daarom begonnen met het inzetten van de Medido medicatiedispenser; als pilot bij 23 cliënten binnen de districten Zuid-Hollandse Eilanden en Utrecht West. De doelstellingen waren simpel, maar veelvoudig: naast het verminderen van de zorg- en reistijd voor het geven van medicatie aan cliënten, moest de Medido ook het aantal zorgmomenten verminderen (gezien vaste aanreikmomenten komen te vervallen). Daarmee kan de flexibiliteit in planning voor de wijkteams worden vergroot. Daarnaast onderzochten we of de Medido de ervaren zelfredzaamheid van de cliënt vergoot en of medewerkers blij waren met de inzet van de slimme dispenser.

Positief effect

Wat blijkt? Het onderzoek laat zien dat de doelstelling zijn behaald. De inzet van de dispenser bespaart gemiddeld 100 minuten zorgtijd en 27 minuten reistijd per week per cliënt. Hier tegenover staat wel 5 minuten voor het afhandelen van meldingen vanuit de dispenser per week per cliënt. De deelnemende teams waren tevreden en bevelen andere teams de dispenser aan. Door de teruggewonnen tijd (122 minuten per week) waren ze in staat om nieuwe cliënten toe te voegen aan de zorgroutes.

Ook de cliënten zijn tevreden: zowel binnen de pilot van Careyn als bij ervaringen in andere zorgorganisaties, is gebleken dat hulpbehoevende ouderen meer eigen regie ervaren door de Medido. De cliënten beoordelen de Medido gemiddeld met een 8,5 en raden deze aan andere cliënten: “Ik neem nu mijn medicatie consequent en op de juiste en vaste tijden in. Ook geeft het een stukje rust, omdat de Medido aangeeft wanneer het tijd is voor de medicatie. Ik zou niet meer zonder willen!” Zo draagt de Medido bij aan de zelfredzaamheid van cliënten en de medicatieveiligheid.

Careyn breed

Careyn heeft afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over de inzet van de slimme dispenser en inmiddels zijn we bezig om de Medido in heel Careyn in te zetten als optie van eerste keuze voor cliënten met enkelvoudige medicatiemomenten. De Medido wordt voor onze cliënten vergoed vanuit de basisverzekering.

Interessant? Klik hier voor meer informatie. 

Michel Ko
Content marketeer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang de nieuwste blog in je e-mail.